Poleg članov in sorodnih društev, ki podpirajo naše delovanje, gre posebna zahvala podpornikom društva in donatorjem naših aktivnosti. Med njimi gre posebej izpostaviti:

Narodni dom Maribor

Vetrinjski dvor

Hotel Piramida Maribor

Osnovna šola Ribnica na Pohorju