Tukaj najdete odgovore na nekaj najbolj pogosto zastavljenih vprašanj o argentinskem tangu.

 

Kaj je argentinski tango?

Argentinski tango je urbani družabni ples, ki izvira iz revnejših četrti Buenos Airesa. Njegovi začetki segajo v 19. stoletje, razcvet pa je doživel v začetku 20. stoletja, ko se je tudi razširil v Evropo. Besedica tango izhaja iz latinske besede “tangere”, kar pomeni dotikati se. Za tango je namreč značilen bolj ali manj tesen objem med plesalcema ter njuna nenehna medsebojna komunikacija in improvizacija.

Za razliko od argentinskega tanga poznamo tudi tango kot tekmovalen ples, ki spada med standardne plese. To je tango, ki ga večinoma videvamo na televiziji in ki ga poučujejo v standardnih plesnih šolah. 

 

Kaj je milonga?

Besedica milonga ima več pomenov. Milonga označuje družabni dogodek, plesno-glasbeni večer, na katerem se pleše tango. Milonga prav tako označuj posebno zvrst plesa in glasbe, ki ima hitrejši ritem v katerem se mešajo vplivi črnske glasbe. Je predhodnica tanga, danes pa s tem imenom poimenujemo eno od treh glasbeno-izraznih skupin argentinskega tanga (tango, valček in milonga).

Društvo MaTango v Mariboru občasno organizira plesne večere. Navadno so milonge potekale enkrat mesečno v Hotelu Piramida. Točen datum in lokacijo prihodnjih milong boste izvedeli na zavihku “Aktualno”.

 

Kaj je tango praktika?

Praktika je neformalen tango dogodek, ki je namenjen vaji. Lahko je vodena (s strani učitelja ali učiteljskega para) ali nevodena (plesalci ponavljajo in vadijo sami ter medsebojno izmenjujejo izkušnje).

Društvo MaTango organizira redne tedenske praktike v Vetrinjskem dvoru vsako nedeljo od 19. do 21. ure. Te so večinoma nevodene, včasih pa nanje povabimo učitelje od drugod, da z nami delijo svoje znanje. 

 

Kako izgledajo tango praktike?

Praktike začnemo z ogrevanjem, hojo, hojo v paru. Nato obujamo čiste osnove tanga. Na osnove velikokrat pozabljamo, zato je to koristno za vsakega, tudi za plesalce, ki že veliko let plešejo.
Učiteljski par, ki vodi praktiko, nam pokaže kakšno pozabljeno ali novo figuro, nas opomni na pogoste napake, skupaj razrešujemo različne dileme pri plesu. Nato to vadimo v paru in vključimo v preplesavanje. 

 

Kdo lahko pride na praktiko?

Omejitev ni, ne glede starosti, plesnega predznanja ali česarkoli drugega. Praktike lahko obiščejo vsi –
tisti, ki si šele želijo spoznati osnove argentinskega tanga in tudi tisti, ki bi želeli svoje znanje nadgraditi ali samo povaditi.

 

Potrebujem plesnega partnerja?

Spodbujamo, da pridete na praktiko v paru, vendar se je lahko udeležite tudi sami. Med praktiko se plesni pari menjujejo, tako da se bomo potrudili, da ne boste ostali brez soplesalca ali soplesalke, če bo to le možno.

 

Kaj naj oblečem in obujem za praktiko?

Priporočamo udobna oblačila, ki ne motijo korakov naprej/nazaj ali vstran, in udobne čevlje z usnjenim podplatom. 

 

Kje se pleše tango?

Tango se pleše na dogodku, ki se imenuje milonga. Kot je bilo že zapisano zgoraj, je milonga družaben plesno-glasbeni večer. Lokalne skupnosti za svoje člane organizirajo redne milonge (tedenske, mesečne).

Poleg tega se tango pleše tudi na mednarodnih dogodkih v tujini. Obstajajo trije tipi mednarodnih dogodkov – festival, maraton in encuentro.

Tango festival je velik dogodek odprtega tipa. Traja nekaj dni in poleg popoldanskih in večernih milong ponuja tudi delavnice, na katerih poučujejo znani tango učitelji, katerih nastope si lahko ogledamo na večernih milongah. Na nekaterih festvalih nastopijo tudi tango orkestri, tako da imamo možnost plesati na živo glasbo. Zaradi velikega števila plesalk in plesalcev (tudi do 500), ki se zberejo na tovrstnih dogodkih, najdemo na plesišču veliko mešanico plesnih stilov tanga in ravni znanja.

Tango maraton je dogodek zaprtega tipa, na katerega se je potrebno prijaviti. Sprejme nekje do 300 ljudi. Porodil se je iz želje po več plesa, zato na njem ne bomo našli delavnic, nastopov in koncertov. Cilj maratona je, da se čimveč pleše. Na dogodku se spoštuje določena pravila (ronda, mirada, cabeceo – glej spodaj), vseeno pa se plesalce izbira po lastnih preferencah in nekateri plešejo le z nekaterimi. Običajno maratoni pritegnejo mlajšo populacijo z bolj energičnim stilom plesa, saj so prostori dovolj veliki, da je omogočeno bolj dinamično gibanje plesalcev in odprt objem. Plesni nivo je običajno višji.

Tango encuentro (ali Encuentro milonguero) je prav tako dogodek zaprtega tipa, na katerega se je potrebno predhodno prijaviti. Število plesalcev je običajno omejeno na 100-200 ljudi, v postopku registracije pa se zagotavlja, da je prijavljenih enako število plesalcev in plesalk. Nanje se prijavljajo plesalci, ki plešejo stil, ki se imenuje “milonguero”. Milonguero stil tanga se pleše v zaprtem objemu, koraki so krajši, figure so minimalistične. Treba se je držati strogih pravil plesa: na ples se vabi z mirado in cabeceom, pleše se v rondi, po vsaki tandi se plesna partnerja razideta in si poiščeta nove plesne partnerje. Na nekaterih encuentrih plesalci in plesalke sedijo na ločenih straneh plesišča. Plesni nivo na teh dogodkih je običajno zelo visok. 

Društvo MaTango vsako leto organizira tango encuentro dogodek, Tango Nieve. 

 

Kako izgleda milonga plesni večer?

Na milongi se pleše v “rondi”, v krogu v nasprotni smeri urinega kazalca. Na milongi tango Dj glasbo predvaja v “tandah”, sklopu treh (v primeru vlačka in milonge) ali štirih (v primeru tanga) skladb istega tango orkestra; po vsakem takšnem sklopu je “cortina” oz. ne-tango glasbeni vložek (latino, pop, karkoli), ki oznani konec tande. To je za pare na plesišču znak, da zapustijo plesišče, se razidejo in si izberejo nove plesne partnerje. Na milongi namreč plešemo z različnimi plesnimi partnerji, na ples pa povabimo s pogledom (“mirada”), na katerega povabljeni odgovori s prikimanjem (“cabeceo”).