Tukaj najdete odgovore na nekaj najbolj pogosto zastavljenih vprašanj o argentinskem tangu.

Kaj je argentinski tango?

Argentinski tango je urbani družabni ples, ki izvira iz revnejših četrti Buenos Airesa. Njegovi začetki segajo v 19. stoletje, razcvet pa je doživel v začetku 20. stoletja, ko se je tudi razširil v Evropo. Besedica tango izhaja iz latinske besede “tangere”, kar pomeni dotikati se. Za tango je namreč značilen bolj ali manj tesen objem med plesalcema ter njuna nenehna medsebojna komunikacija in improvizacija.

Za razliko od argentinskega tanga poznamo tudi tango kot tekmovalen ples, ki spada med standardne plese. To je tango, ki ga večinoma videvamo na televiziji in ki ga poučujejo v standardnih plesnih šolah. 

Kaj je milonga?

Besedica milonga ima več pomenov. Milonga označuje družabni dogodek, plesno-glasbeni večer, na katerem se pleše tango. Milonga prav tako označuj posebno zvrst plesa in glasbe, ki ima hitrejši ritem v katerem se mešajo vplivi črnske glasbe. Je predhodnica tanga, danes pa s tem imenom poimenujemo eno od treh glasbeno-izraznih skupin argentinskega tanga (tango, valček in milonga).

Društvo MaTango v Mariboru organizira redne mesečne milonge v Hotelu Piramida. Točen termin je nekaj tednov pred dogodkom objavljen v zavihku “aktualno”.

Kako izgleda tečaj tanga?

Tečaj tanga začnemo z ogrevanjem, hojo (začetni tečaj) ali plesom v paru (nadaljevalni tečaj). Korake se učimo postopoma, po najprej učitelja korak pokažeta, nato korak po potrebi vadimo najprej ločeno, nato v paru, ko jih obvladamo pa jih vključimo v ples. Učitelja skozi celotno uro hodita od para do para in pomagata. Na koncu vsake ure sledi kratka ponovitev naučenega.  

Ali obstajajo kakšne omejitve glede začetnega tečaja?

Ne obstajajo nobene omejtve, tako glede starosti, plesnega predznanja ali česarkoli drugega.

Kdo se lahko prijavi na nadaljevalni tečaj?

Na nadaljevalni tečaj se lahko prijavijo vsi, ki so se že spoznali z osnovami argentinskega tanga in bi želeli svoje znanje nadgraditi.

Potrebujem plesnega partnerja?

Spodbujamo prijave v paru, vendar se lahko na tečaj prijavite tudi sami. V slednjem primeru se bomo potrudili, da vam bomo soplesalca ali soplesalko priskrbeli mi.

Kaj naj oblečem in obujem za tečaj?

Priporočamo udobna oblačila, ki ne motijo korakov naprej/nazaj ali vstran ter udobne čevlje z usnjenim podplatom. 

Kaj je tango praktika?

Praktika je neformalen tango dogodek, ki je namenjen vaji. Lahko je vodena (s strani učitelja ali učiteljskega para) ali nevodena (plesalci ponavljajo in vadijo sami ter medsebojno izmenjujejo izkušnje).

Društvo MaTango organizira redne tedenske praktike v Vetrinjskem dvoru, vsako nedeljo od 20:00 do 22:00 ure. Te so večinoma nevodene, včasih pa nanje povabimo učitelje od drugod, da z nami delijo svoje znanje. 

Kje se pleše tango?

Tango se pleše na dogodku, ki se imenuje milongi. Kot je bilo že zapisano zgoraj je milonga družaben plesno-glasbeni večer. Lokalne skupnosti za svoje člane organizirajo redne milonge (tedenske, mesečne).

Poleg tega se tango pleše tudi na mednarodnih dogodkih v tujini. Obstajajo trije tipi mednarodnih dogodkov, festival, maraton in encuentro.

Tango festival je velik dogodek odprtega tipa. Trajajo nekaj dni in poleg popoldanskih in večernih milong ponujajo tudi delavnice, na katerih poučujejo znani tango učitelji, katerih nastope si lahko ogledamo na večernih milongah. Na nekaterih festvalih nastopijo tudi tango orkestri in možnost imamo plesati na živo glasbo. Zaradi velikega števila plesalk in plesalcev (tudi do 500), ki se zberejo na tovrstnih dogodkih, najdemo na plesišču veliko mešanico plesnih stilov tanga in ravni znanja.

Tango maraton je dogodek zaprtega tipa, na katerega se je potrebno prijaviti. Sprejmejo nekej do 300 ljudi. Porodil se je iz želje po več plesa, zato na njem ne bomo našli delavnic, nastopov in koncertov. Cilj maratona je, da se čimveč pleše. Na dogodku se spoštuje določena pravila (ronda, mirada, cabeceo – glej spodaj), vseeno pa se plesalce izbira po lastnih preferencah in nekateri plešejo le z nekaterimi. Običajno maratoni pritegnejo mlajšo populacijo z bolj energičnim stilom plesa, saj so prostori dovolj veliki, da je omogočeno bolj dinamično gibanje pleslacev in odprt objem. Plesni nivo je običajno višji.

Tango encuentro (also Encuentro Milonguero) je prav tako dogodek zaprtega tipa, na katerega se je potrebno predhodno prijaviti. Število plesalcev je običajno omejeno na 100-200 ljudi, v postopku registracije pa se zagotavlja, da je prijavljenih enako število plesalcev in plesalk. Nanje se prijavljajo plesalci, ki plešejo stil, ki se imenuje “milonguero”. Milonguero stil tanga se pleše v zaprtem objemu, koraki so krajši, figure so minimalistične. Ptrebno se je držati strogih pravil plesa: na ples se vabi z mirado in cabeceom, pleše se v rondi, po vsaki tandi se plesna partnerja razideta in si poiščeta nove plesne partnerje. Na nekaterih encuentrih plesalc in plesalke sedijo na ločenih straneh plesišča. Plesni nivo na teh dogodkih je običajno zelo visok. 

Društvo MaTango vsako leto organizira tango encuentro dogodek, Tango Nieve. 

Kako izleda milonga plesni večer?

Na milongi se pleše v “rondi”, v krogu v nasprotni smeri urinega kazalca. Na milongi tango Dj glasbo predvaja v “tandah”, sklopu treh (v primeru vlačka in milonge) ali štirih (v primeru tanga) skladb istega tango orkestra, po vsakem takšnem sklopu pa je “cortina”, ne-tango glasbeni vložek (latino, pop, karkoli), ki oznani konec tanda. To je za pare na plesišču znak, da zapustijo plesišče, se razidejo in si izberejo nove plesne partnerje. Na milongi namreč plešemo z različnimi plesnimi partnerji, na ples pa povabimo s pogledom (“mirada”), na katerega povabljeni odgovori s prikimanjem (“cabeceo”)